privatliv

integritetspolicy

Om inte annan information tillhandahålls nedan krävs varken tillhandahållande av dina personuppgifter enligt lag eller avtal eller nödvändigt för ingåendet av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Icke-tillhandahållande har inga konsekvenser. Detta gäller endast i den mån ingen annan information lämnas i de efterföljande behandlingarna.
personuppgifter: all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter.

Varje gång du kommer åt vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vår webbhotell / IT-tjänsteleverantör via din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel .B, namnet på den åtkomst till sidan, datum och tid för hämtningen, IP-adressen, mängden data som överförs och den begärande leverantören. Behandlingen utförs på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f DSGVO av vårt tvingande berättigade intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats samt att förbättra vårt erbjudande.
 


beställningar      

Insamling, behandling och utlämnande av personuppgifter för beställningar

Vid beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den utsträckning som krävs för att uppfylla och behandla din beställning samt för att behandla dina förfrågningar. Tillhandahållande av uppgifterna är nödvändigt för att ingå avtalet. Underlåtenhet att tillhandahålla innebär att inget avtal kan ingås. Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit.b GDPR och är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig.

Dina uppgifter kommer till exempel att vidarebefordras till de rederier du har valt och dropshipping-leverantörer, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderbehandling och IT-tjänsteleverantörer. I samtliga fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.
 


Kontakta oss

Insamling och bearbetning när kontaktformuläret används
När vi använder kontaktformuläret samlar vi in dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Databehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt. Genom att skicka ditt meddelande godkänner du behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. en GDPR med ditt samtycke.
Du kan återkalla ditt samtycke när som helst genom att meddela oss utan att påverka lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet. Vi använder bara din e-postadress för att behandla din begäran. Dina uppgifter kommer sedan att raderas om du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.


Analys / Reklam

Användning av Google Analytics
På vår webbplats använder vi webbanalystjänsten Google Analytics från Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). I den mån du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den registeransvarige som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar.
Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda den information som erhållits på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse webbplatsoperatören med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Följande information kan samlas in, bland annat: IP-adress, datum och tid för sidvyn, klicka på sökväg, information om webbläsaren du använder och enheten (enheten) du använder, besökta sidor, referensadress (webbplats genom vilken du kom åt vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter.IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.
Google Analytics använder tekniker som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen av dig. Informationen som genereras av detta om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Ip-anonymisering är aktiverat på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.
Google har certifierat sig enligt dataskyddsavtalet "Privacy Shield" mellan USA och EU och åtog sig därför att följa de europeiska dataskyddsriktlinjerna.
Databehandling, särskilt inställningen av cookies, utförs på grundval av artikel 6.1 f GDPR av vårt övervägande legitima intresse för den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen. Av skäl som härrör från din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 f GDPR.
Du kan förhindra att Google samlar in data som genereras av Google Analytics och är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla dessa data av Google genom att ladda ned och installera webbläsarpluggen som är tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Om du vill förhindra datainsamling och lagring från Google Analytics på olika enheter kan du ställa in en opt-out-cookie. Opt-out-cookies förhindrar framtida insamling av dina data när du besöker denna webbplats. Du måste välja bort alla system och enheter som används för att detta ska ha en omfattande effekt. Om du tar bort opt-out-cookien skickas förfrågningarna igen till Google. Om du klickar här kommer opt-out-cookien att ställas in: Inaktivera Google Analytics.
Mer information om användningsvillkor och dataskydd finns på https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies/ samt vid https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=de.

Användning av Google Ads konverteringsspårning
Vi använder oss av annonseringsprogrammet "Google Ads" på vår webbplats och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besök och åtgärder). Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Om du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) registeransvarig för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är knutet till Google och som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och för att följa de tillämpliga dataskyddslagarna.
När du klickar på en annons från Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Det finns därför inget sätt att spåra cookies på olika annonskunders webbplatser.
Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik. Detta talar om det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information med vilken användarna kan identifieras personligen.
Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Google har certifierat sig i enlighet med dataskyddsavtalet mellan USA och EU "Privacy Shield" och har därmed åtagit sig att följa de europeiska riktlinjerna för dataskydd.
Behandlingen av uppgifter, i synnerhet inställningen av cookies, utförs på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO på grund av vårt överordnade legitima intresse av att rikta besökare på webbplatsen med intressebaserad annonsering. Du har rätt att när som helst invända mot denna behandling av dina personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i den tyska dataskyddsförordningen (DSGVO) av skäl som beror på din speciella situation.
Du kan avaktivera personaliserad reklam för dig i Googles annonseringsinställningar. Du hittar instruktioner om hur du gör detta på https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de
Alternativt kan du förhindra tredjepartsleverantörers användning av cookies genom att besöka avaktiveringssidan för Network Advertising Initiative på https://www.networkadvertising.org/choices/ och genomföra den ytterligare information om opting out som nämns där. Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering.
Mer information och Googles sekretesspolicy finns på följande sidor: https://policies.google.com/technologies/partner-sites & https://www.google.de/policies/privacy/.
 


Plugin-program

Användning av sociala plugin-program med hjälp av "2-klickslösningen"
Vi använder plugin-program av sociala nätverk på vår webbplats med hjälp av "2-klickslösningen". Utan ditt uttryckliga samtycke upprättas inga anslutningar till servrarna i de sociala nätverken och följaktligen överförs inga data.
Med standardintegration av plugin-program, när du besöker sidorna på vår webbplats som innehåller ett sådant plugin-program, upprättas en länk mellan din dator och servrarna för leverantörerna av det sociala nätverket och plugin-programmet visas på sidan genom att meddela din webbläsare. Både din IP-adress och informationen om vilka av våra sidor du har besökt kommer att överföras till leverantörens servrar. Detta gäller oavsett om du är registrerad eller inloggad på det sociala nätverket. Även med oregistrerade eller inte inloggade användare sker en överföring. Om du också är inloggad på Facebooks sociala nätverk kommer denna information att tilldelas ditt personliga användarkonto. När du använder plugin-funktionerna (t.B. genom att trycka på knappen) tilldelas denna information också till ditt användarkonto, vilket du bara kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugin-programmet. För att hålla dig i kontroll över dina uppgifter har vi beslutat att inaktivera motsvarande knapp först. Det kan du se på den nedtonade knappen. Utan ditt uttryckliga samtycke - i form av aktivering av knappen - kommer ingen länk att göras till servern i det sociala nätverket och följaktligen kommer inga uppgifter att överföras.
Endast när du aktiverar knappen aktiveras knappen (färgkodad) och en direkt anslutning till servern i det sociala nätverket upprättas.
Genom att aktivera dem ger du ditt samtycke till överföringen av dina uppgifter till respektive leverantör av det sociala nätverket. Bland annat kommer både din IP-adress och informationen om vilka av våra sidor du har besökt att överföras. Om du är ansluten till ett eller flera av dina sociala nätverkskonton samtidigt kommer den insamlade informationen också att tilldelas dina motsvarande profiler. Du kan bara förhindra detta uppdrag genom att logga ut från dina sociala nätverk innan du besöker vår webbplats och aktiverar knapparna från dina användarkonton.
Följande sociala nätverk integreras med hjälp av funktionen "2 klick". Ytterligare information om omfattningen och syftet med insamling och användning av uppgifterna samt om dina rättigheter i detta avseende och möjligheter till skydd av din integritet finns i leverantörernas länkade dataskyddsinformation.

Facebook of Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
https://www.facebook.com/policy.php

Instagram av Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA):
http://instagram.com/legal/privacy/

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland):
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Använda Google reCAPTCHA

På vår webbplats använder vi reCAPTCHA-tjänsten från Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google").
I den mån du har din vanliga vistelseort i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Schweiz är Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) den registeransvarige som ansvarar för dina uppgifter. Google Ireland Limited är därför det företag som är anslutet till Google, som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter och efterlevnaden av gällande dataskyddslagar. Frågan tjänar syftet att skilja indata från en människa eller automatiserad maskinbearbetning. För detta ändamål kommer dina indata att överföras till Google och användas där. Dessutom kommer IP-adressen och, om nödvändigt, andra uppgifter som Google kräver för reCAPTcha-tjänsten att överföras till Google. Dessa uppgifter behandlas av Google inom EU och överförs vid behov även till USA. Google har certifierat sig enligt dataskyddsavtalet "Privacy Shield" mellan USA och EU och åtog sig därför att följa de europeiska dataskyddsriktlinjerna.  

Behandlingen sker på grundval av artikel 6.1 lit. f DSGVO av det berättigade intresset att skydda vår webbplats från automatiserad spionering, missbruk och SPAM. Av skäl som härrör från din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 f GDPR.

Mer information om Google reCAPTCHA och tillhörande sekretesspolicy finns på: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html och https://www.google.com/privacy.
 


Användning av YouTube
På vår webbplats använder vi funktionen för att bädda in YouTube-videor av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; "YouTube"). YouTube är ett företag med Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") affiliate.
Funktionen visar videor som lagras på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "Avancerat dataskyddsläge" är aktiverat. Som ett resultat lagrar YouTube ingen information om besökare på webbplatsen. Endast när du tittar på en video överförs information om den till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Google har certifierat sig enligt dataskyddsavtalet "Privacy Shield" mellan USA och EU och åtog sig därför att följa de europeiska dataskyddsriktlinjerna.
Databehandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR för det berättigade intresset för den behovsbaserade och riktade utformningen av vår webbplats. Av skäl som härrör från din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 lit. f GDPR.
Mer information om insamling och användning av data från YouTube och Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i YouTubes sekretesspolicy enligt https://www.youtube.com/t/privacy.


Registrerades rättigheter och lagringsperiod

Lagringstiden
Efter fullständig kontraktsbehandling kommer uppgifterna först att lagras under garantiperiodens löptid, sedan med hänsyn till lagliga, särskilt skatte- och kommersiella lagringsperioder och sedan raderas efter utgången av perioden, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artikel 10. 15 till 20 GDPR: Rätt till information, rätt till korrigering, radering, begränsning av behandlingen, till dataportabilitet.
Dessutom har du enligt artikel 21 .1 i GDPR rätt att invända mot behandling baserad på artikel 6.1 f GDPR och behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Kontakta oss på begäran. Kontaktuppgifterna finns i vårt avtryck.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten
I enlighet med artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Rätt att invända
Om den personuppgiftsbehandling som listas här baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 lit. f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som uppstår till följd av din specifika situation.
Efter invändningen kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om behandlingen av personuppgifter utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. När invändningen har gjorts kommer vi att avsluta behandlingen av de berörda uppgifterna i syfte att direktmarknadsföring.

Analytics 

Internet erbjuder www.orthoscoot.com använda ett motsvarande webbanalysverktyg för analys av användarbeteende och identifiering av FÖRETAGENS IP-adress för marknadsföringsändamål. Användningen av den här tjänsten kräver att data om användarbeteende (e.B. IP-adress, åtkomsttid, användarbeteende, webbläsarbegäran etc.) överförs direkt till analysservrarna och för exklusiv användning av www.orthoscoot.com tillhandahållas. De insamlade uppgifterna kommer att behandlas som strikt konfidentiella och kommer inte att säljas eller vidarebefordras till tredje part. Om du inte längre vill bli identifierad i framtiden, skicka ett e-postmeddelande till optout@permagroup.ch. 


Senast uppdaterad: 2021-11-11