Den cirkulära ekonomin

Den globala ekonomin är nu endast till 7,2 % cirkulär, vilket beror på ökad utvinning och användning av material. Andelen cirkulär ekonomi har minskat från 9,1 % 2018 till 8,6 % 2020 och nu 7,2 % 2023. Denna stora skillnad mellan teori och praktik innebär att mer än 90 % av materialen antingen går förlorade eller inte kan återanvändas. (Källa: The Circularity Gap Report 2023)

Hälso- och sjukvårdsindustrin är en av de mest resurskrävande sektorerna i världen och det finns många möjligheter att minska vårt ekologiska fotavtryck. Särskilt den cirkulära ekonomin har en enorm inverkan här och kan bidra till att minimera det ekologiska fotavtrycket i Tyskland.

Durch die Aufbereitung und Wiederverwendung von medizinischen Geräten, Instrumenten und Hilfsmitteln kann die Lebensdauer der Produkte um ein vielfaches verlängert werden. Eine nachhaltige Entwicklung und Arbeitsweise bereits bei der Entwicklung solcher Produkte ist hierbei von großer Bedeutung und kann dazu beitragen, die Abfallproduktion drastisch zu reduzieren.

ORTHOSCOOT setzt von Beginn auf die Vermietung und anschließender Aufbereitung der orthopädischen Roller. Zusammen mit den lokalen Sanitätshäusern und Leistungserbringern bilden wir die Kreislaufwirtschaft, gelöst von Lieferketten, von und für Deutschland ab.

Seit 2021 agieren wir zu 100% klimaneutral um unseren Werten gerecht zu werden. Das Ziel ist es 2025 das Unternehmen klimapositiv darzustellen.

Återanvändning och återanvändning av medicintekniska produkter, instrument och hjälpmedel kan förlänga produkternas livslängd många gånger om. Hållbar utveckling och drift redan under utvecklingen av sådana produkter är här av stor betydelse och kan bidra till att drastiskt minska avfallsproduktionen.

ORTHOSCOOT fokuserar på uthyrning och efterföljande upparbetning av ortopediska scootrar från första början. Tillsammans med lokala medicinska butiker och tjänsteleverantörer kartlägger vi den cirkulära ekonomin, som löses genom leveranskedjor, från och för Tyskland.